Showroom bezoek is mogelijk, graag een afspraak maken ivm de vele aanvragen die we ontvangen.

 

 

Melding sluiten

Algemene voorwaarden

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier, zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.

Download Metaalunie voorwaarden (PDF)

 

Op aanvraag sturen wij u kostenloos een kopie van de Metaalunie voorwaarden toe. Neem hiervoor contact op.